Каквото е Индустрия 4.0 за германците, това са свързаните в мрежа производства за американците. Всички знаем, че става въпрос за дигитализация и сегашната 4-та индустриална революция, при която интернет-базираните мрежи от хардуерни и софтуерни елементи обработват повече данни от всякога. Ние сме част от една трансформация, в която дигиталните модели на производство могат точно да планират индустриалното производство и да повишат ефективността.

Изследване, поръчано от Siemens в Унгария през 2016 г., изследва тенденциите в дигитализацията. Проучването на 200 малки и средни предприятия показа, че фирмите в унгарския сектор на МСП мислят като западноевропейски партньори: те знаят, че дигитализацията трябва да се осъществи, те трябва да повишат конкурентоспособността си и да изпълнят изискванията на своите клиенти. Дигиталната трансформация засяга всички членове на икономиката, но може да се каже, че производствените компании водят този процес и правят все повече и повече, за да автоматизират процесите си. Това обаче е трудно пътуване и в повечето компании няма специалист по дигитализация, който би могъл да се ангажира с правилното внедряване на този процес.

Предизвикателствата, създадени от Индустрия 4.0, също са също и възможност за МСП. Ако имате искрица желание, трябва да прегледате следващите стъпки и да направите план за действие!

Анализирайте фирмата си

Както бе споменато по-горе, Индустрия 4.0 предлага пълен набор от възможности. Ефективно можем да използваме потенциала за оптимизиране на производството и производствените процеси чрез цялостна оценка на нашите слабости, преглед на нашите работни потоци и ресурси и след това определяне на областите, които трябва да бъдат развити.

Често правим грешката да очакваме подобрения в софтуера, напр. ERP система, която води до подвеждащи изводи и следователно неподходящи планове за действие. Чрез определяне на непредвидимите за нас процеси и оптимизирането им, има вероятност да подобрим ефективността на нашата компания повече от инсталирането на различен софтуер.

Индустрия 4.0 се основава на Big Data, огромното количество пакети с данни, чиято обработка и тълкуване е предизвикателство за компаниите. Тази голяма маса данни се генерира по време на възпроизвеждането на оборудването в киберпространството, като при интелигентно използване е възможно да се планира, наред с други неща, доставката на суровини за производство, натоварването на логистичната мрежа или дори планиране на операциите по поддръжката.

Ето защо си струва да се отдели време за планиране, подготовка и анализ, така че в края на този процес да можем ясно да определим сегашното си положение и нашата визия в тази променяща се индустриална среда.

Реализирайте плановете си

Поетапното развитие на производствения процес следва етапа на подготовка, който може да бъде наистина успешен с активното участие на гореспоменатия специалист или работна група по дигитализация. Автоматизирането на процесите може да засегне няколко работни групи в рамките на една компания. За да се оптимизира трансформацията, е необходим интердисциплинарен подход, при който избраната стратегия се основава на сътрудничеството на различните отдели, участващи в производствения процес, въз основа на техния общ опит, като се отчита гледната точка на клиента.

При отсъствие на специален служител в рамките на дадено предприятие, свържете се с външен екип от опитни специалисти по дигитализация, които могат да видят процеса в неговата цялост, да предоставят ефективни решения за сектора на МСП и да имат подходящи референции в тази област.