В резултат на напредъка в дигитализацията и изкуствения интелект имаме възможност да изпробваме идеите за продуктите още в първите фази на проектиране и да открием потенциални рискове и критични точки. Преди това не беше така – в процеса на разработване на продукти трябваше да бъдат включени ценни работно време, суровини и други ресурси.

Промяна в процесите на дизайн

Естествено, студентите по инженерство днес ще овладеят основите на техническото чертане на хартия, но повечето институции вече се съсредоточават върху преподаването на компютърни техники. Сравнително доскоро техническото чертане беше най-голямото предизвикателство за студент или начинаещ, днес предизвикателството е да се научим как да извлечем максимална полза от дизайна с помощта на дигитални програми.

Продукт и симулация

Дигитализацията е най-голямата стъпка в разработването на продукти през последните няколко десетилетия, значително съкращава времето за реализиране на един продукт от идеята до серийното производство и улеснява планираната поддръжка. Появата на 3D принтери е крайъгълен камък, който осигурява стабилна основа не само по време на производството, но и по време на идейния проект. Прототип или компонент може да бъде създаден само за няколко часа. Това означава, че можем да коригираме първоначалните планове въз основа на незабавна обратна връзка преди продуктът дори да достигне етапа на производство.

Също така разполагаме с помощта на инструменти за 3D моделиране при филтрирането на идеи и създаване на варианти на продукти. Моделирането се поддържа от все по-популярните технологии за добавена реалност (AR) и виртуална реалност (VR). В добавената реалност не само сме в състояние да погледнем моделираните версии на продуктите, но и цели модули или производствени линии във всяка среда, която желаем. Вече използваме такива лесни за ползване и лесни за употреба приложения, които могат да симулират ситуации за работа или например за обзавеждане на нашия дом.

Производство и технологии

С все по-широкото използване и разработване на CAM софтуер и предварително генерирани кодове е почти въпрос на натискане на бутон да се дигитализират стратегиите за обработка. Тогава можем просто да проверим работата си виртуално.

Така че, ако всичко изглежда подходящо на виртуално ниво, тогава лесно можем да създадем прототипни версии благодарение на CNC технологията. Ако успешно внедрим всичко от това, което научим от етапите на планиране и прототипиране, то ние ще имаме своя продукт на оптимално ниво. След това идва тестването за серийно производство, за което има на разположение допълнителни съвременни софтуерни програми.

По-късно можем да получим обратна връзка в реално време по време на серийното производство и въз основа на тези данни можем да развиваме или поддържаме нашите машини и продукти. Не само времето за проектиране и производство се намалява благодарение на най-новите технологични постижения, но и разходите ни ще бъдат съкратени. Недостатъците и възможните неуспехи могат да бъдат открити на етап планиране, така че да можем да проектираме по-безопасни и по-икономични производствени процеси, от идеята до завършването на серийно производство.