Конструкторските и производствените предприятия все по-често започват да осъзнават, че съхраняването и споделянето на данни под формата на хартиен носител не гарантира необходимата гъвкавост и ефективност за подпомагане на техните процеси. Не само икономическата ефективност и опазването на околната среда, но и преминаването към дигитализация играят важна роля при преразглежданетона тези софтуерни решения.

Споделяне на данни и информация

Когато проектираме част от една CAD система, моделът ще съдържа цялата информация, която може да е необходима за производството. Можем да ги допълним с отделни характеристики, които не са задължително част от топологията, а помагат за идентификацията и класификацията. Комплектът инструменти за създаване на информация за производство на продукти (PMI), чрез който към моделите може да се добави истинска 3D производствена информация, е част от SolidEdge в продължение на повече от 10 години.

Предизвикателството винаги започва, когато трябва да работим с външни данни (step, iges, parasolid, …), тъй като в този случай се вижда само проектираният модел, но не се показва съответната производствена информация. SolidEdge предлага много ефективно решение за това: размерите, показани в 2D работни чертежи (dwg и dxf), могат да се приложат обратно в 3D модела и при необходимост да се променят благодарение на технологията Synchronous Technology.

SolidEdge – 2D миграция на PMI

Ако създадем модела директно в SolidEdge, за традиционните модели размерите на скиците могат да бъдат превърнати в PMI, докато при синхронни модели дори това не е необходимо, тъй като записаните размери се държат като PMI.

SolidEdge – PMI върху 3D модела

Управление на дигитални данни

Горните примери показват, че цялата необходима информация може да бъде добавена към модели в SolidEdge, което може да помогне, дори когато се налага изготвяне на 2D производствен чертеж, в който случай PMI могат да бъдат показани на изобразените изгледи, което премахва необходимостта от преначертаване по класически методи на работния чертеж. Ако управляваме данните си във файлова система, трябва да гарантираме, че моделите се съхраняват в правилната папка и че оправомощените лица от производствената част имат достъп до тях. В повечето случаи е необходим модел за програмиране на машинни инструменти, като се използва CAM, докато увеличеният 3D модел е необходим за контрола. Също така трябва да се уверим, че данните могат да се показват навсякъде. Едно от възможните решения е да преобразувате моделите в 3D PDF файл, който може да бъдат показан и на компютри, на които е инсталиран AcrobatReader – това позволява да се покаже 3D моделът на частта, която ще се произвежда дори при машината и в някои случаи липсващи размери могат да бъдат взети от модела.

3D PDF с размери

Това решение може да бъде подходящо за оценка и корекции на етапа на проектиране, тъй като предложенията за модификация могат да бъдат запазени обратно в 3D PDF.

Друга възможност е да инсталирате приложение за дисплей, подходящо за разглеждане в компютъра на SolidEdge файлове, чрез които имаме достъп до цифрови модели. Те обаче са само изолирани решения и изискват много внимание, за да се гарантира, че правилните данни са на разположение по всяко време.

Горепосочените възможности могат да се използват и за насочване към безхартиен поток от информация, но за това има и автоматизирано решение. Модерната система за управление на данните за дизайна (PDM) въз основа на база данни, вече може да осигури прости, автоматични отговори на повечето предизвикателства.

Защо се фокусираме върху управлението напланови данни?

С данните, генерирани по време на проектирането и производството, ние говорим не само за CAD модела, но и за цялата дигитална информация, която може да бъде свързана с дадения проект. Това може да включва изчисления на оферти, декларации за съответствие и естествено, и файловете, съдържащи пътищата на машинния инструмент за всеки от моделите. Всичко може да бъде съхранявано и да се търси само на едно място, в дигитална форма, докато модификациите могат да се изпълняват мигновено, но по регулиран начин. Teamcenter, който управлява данни от проектирането до поддръжката, е най-широко инсталираната PLM система в света.

Вече видяхме, че части, моделирани в SolidEdge, могат да съдържат необходимата информация. Ако тази информация се управлява от Teamcenter, в зависимост от правата, 2D работни чертежи или модели, съдържащи PMI, стават достъпни и могат да се видят чрез вградения браузър на системата.

Teamcenter – 3D модел с размери

Версиите и състоянията, прикачени към артикули, гарантират, че по всяко време само части, които са преминали процес на одобрение (работен процес), могат да бъдат пуснати за производство, така че нито един модел, който все още не е получил одобрение, няма да бъде изпратен за производство.

Teamcenter – Работен процес

Тук няма нужда от външно приложение: Teamcenter предоставя всичко на потребителя и тъй като можем да създадем необходимата затворена система, нашите данни също са защитени.

Какви допълнителни ползи носи безхартиеното дигитално управление на данни?

  • По-гъвкава работа
  • По-бърза реакция
  • Екологичен подход
  • По-голяма ефективност и производителност
  • По-сигурна и по-проста защита на данните
  • Намалени разходи
  • Резюме

Добре организираното предприятие може да бъде създадено само чрез добре организирани процеси. Разливането на сутрешното кафе върху ежедневния списък на задачите или производствените чертежи, които са се слепили, може да бъде кошмар за всяка компания. Ако се оставим на вездесъщото влияние на дигитализацията, прилагането на управление на данни без хартия може да внесе порядък и да увеличи ефективността на живота на компаниите. Промяната на управлението на данните за дизайна и производствените данни води до гъвкавост на ниво, което ще стане необходимо за конкурентоспособността през следващите години.