Днес всеки инженер-дизайнер се сблъсква с проблеми по време на проектирането със Solid Edge, с които или се примирява, или се опитва да заобиколи. Така използва различно временно решение, за да работи по-бързо и по-ефективно, което не винаги води до необходимата скорост и удовлетворение.

С автоматизираните решения на Solid Edge можем значително да увеличим ефективността и гладкото протичане на производството. По-долу ще разгледаме типичните проблеми при проектирането и разработката и ще предложим решения за тях.

1. Търсенето на файлове отнема много време

Ръчното търсене на информация и файлове от проектирането и производството, „сърфирането” из папките, може да доведе до много загубено време поради използване на традиционното управление на данни, базирано на файловата система. Ако се замислим, в повечето случаи това отнема 2-3 минути, което не е обезпокоително дълго (игнорирайки за момента по-екстремните случаи). Когато обаче считаме, че това може да се случи няколко пъти в рамките на един работен ден, изведнъж „губим” цял работен час, който не успяваме да използваме за продуктивна работа. Как бихме могли да намалим това време?

Един прост пример: спешно се нуждаем от част, но имаме само минимална информация за нея. Научили сме от един колега, че втората версия е разработена между началото на януари и средата на февруари и е била изпратена на производствената линия между края на февруари и първата седмица на март. Също така знаем името на частта (MALE ADAPTOR) и продукта, към който принадлежи (EPLM).

Нека предположим, че трябва да намерим частта въз основа на горепосочената информация и имаме само 30 секунди за това. В толкова кратко време е почти невъзможно да се намери част, която отговаря на горепосочените критерии.

Модулът Teamcenter на Solid Edge осигурява бързо решение и за тази ситуация. Всичко, което трябва да направите, е да въведете горепосочената информация в предварително изготвена форма за запитване (където могат да се използват и частични параметри, например *MALE*) и модулът незабавно ще покаже търсения елемент.

Solid Edge за търсачката на Teamcenter

2. Липса на консултации в реално време за задачи по проектирането, осъществяване на работа в екип

Няколко дизайнери трябва да работят едновременно по един и същи модул. Как можем да изпълним това без конфликти при конструирането (например двама дизайнери, работещи върху една и съща част)?

Дизайнерската работа в екип може да се осъществи лесно с модула Solid Edge Teamcenter, който позволява на няколко дизайнера да работят върху един модул (едновременно). Методът „Extract/Enter”позволява на конструкторите да виждат по всяко време, кой работи в момента по дадената част или под-модул. Teamcenter дава цвят на всеки отворен файл в Solid Edge (например зелено = работя върху него, оранжево = колега работи върху него), което предоставя обратна връзка на другите колеги, че някой редактира дадения файл. Накратко: не се опитвайте да пипате нещо, върху което работи някой друг.

Това важи за всички файлове, включително тези, които не са Solid Edge. Не е необходимо дизайнерите да превключват между Solid Edge и друго приложение, тъй като могат също да имат достъп до горепосочената информация направо от Solid Edge.

Двама инженери-дизайнери работят по едно и също време върху машина за транспортиране на материали (показана в зелено и оранжево)

3. Недостатъчна комуникация между конструкторските и производствените отдели

Кой възел използва тази част? Къде се монтира?

Част от листов материал се появява във възлите, показани в списъка

Дизайнерите могат да разберат по прост начин към кой възел принадлежи дадена част. С функцията „Къде се използва?” можем да идентифицираме всички файлове, свързани с конкретния документ. В резултат на това конструкторите не трябва да запаметяват или ръчно да търсят целия модул, в който се използва съответната част.

Какво трябва да бъде изпратено за производство?

Колегите, които одобряват етапите на проектиране, могат да определят статут на модела на продукта, който ще бъде пуснат за производство и работнияму чертеж. Това може да се извърши ръчно или чрез автоматизиран работен процес.

Статусът „Released” ще покаже, че даден документ е издаден и изпратен за производство, така че допълнителни промени не са позволени. По този начин всички служители ще знаят кои работни чертежи трябва да бъдат изпратени в производствената зона.

Кой е последният публикуван документ? Коя е последната версия?

Дизайнерите могат да избират от няколко варианта за отваряне на документи: с „Последно публикуван” те могат да проверят коя е последната версия на дадената част / възел, пусната за производство, докато с опцията „Най-нова” те могат да намерят последната версия на даден файл.

Гъвкав прозорец за отваряне на файлове

4. Създаване на дигитална структура на компанията

Управлението на продуктовите данни на Solid Edge ни позволява да определим персонализирани права за цялата компания, като запазим съществуващата йерархия. Чрез определяне на права и различни групи за отдели, ръководителите на отдели могат да създават работни процеси и да разпределят отделни задачи в собствената си работна група. Използвайки този метод, можем да гарантираме, че даден работен процес и свързаните с него задачи се изпращат само до целевата група.

Процес на промяна на структурата на продукта

Персонализиране на фирмената йерархия