Вероятно всеки е чувал за Индустрия 4.0, която мнозина наричат ​​новата индустриална революция – но въпреки лесно запомнящото се име, малко хора знаят за какво точно се отнася, възможностите, които съдържа в себе си и как могат да бъдат използвани.

Какво точно е Индустрия 4.0?

Подобно на предишни индустриални революции, Индустрия 4.0 има за цел развитието и повишаването на конкурентоспособността на участващите компании, чийто основен стълб е без съмнение оптимизацията на дизайнерските и производствените процеси. Оптимизацията, добре проектираните вътрешни операции и проследимостта през целия жизнен цикъл на продуктите играят изключително важна роля в живота на една индустриална компания, тъй като те им позволяват да спестят много време, ресурси и пари, които ще бъдат оползотворени по друг начин.

Каква е движещата сила на индустриалните революции?

Повишаването на производителността и ефективността – това важи и за трите предишни индустриални революции. Искаме да правим все повече и повече със съществуващите си ресурси.

Помислете колко количеството данни и начинът, по който го управляваме, са се променили през последните години. Спомнете си цената на дискета (1.44Mb) или едва 10 Gb HDD преди 15 години и колко цифрови данни генерирахме тогава? Вместо да създаваме съвсем нов „файл”, започвахме да правим модификации на планове, създадени на плотер или чертожна дъска с хирургическa точност. Ние познавахме нашите клиенти лично по име. Предвид техния брой, ние успяхме да управляваме тези документи в една система.

По-късно, обаче, за да се отговори на нарасналите изисквания на клиентите, компаниите започнаха с бързи темпове да генерират данни, след което ги съхраняваха в някаква структура с папки, която всеки нов служител трябваше да научи.

Нека вземем един бърз и реален пример: докато преди беше достатъчно да се извършат проверки на място на продуктите, в днешната автомобилна индустрия всеки артикул е подложен на качествен контрол и тестване. Не можем да си представим количеството данни, генерирани в следствие на една-единствена промяна.

Тези, които присъстваха през юни на нашия ден на отворените врати, озаглавен „Индустриална дигитализация“, получиха информация от първа ръка за начина, по който се извършва контролът на качеството на един цилиндров блок в наши дни. От представянето на нашия гост-лектор на събитието можахме да научим колко документа създава Delta-Tech Group, когато използва софтуера Solid Edge по време на проектирането на тестовата линия. Можахме също така да научим за системата, в която се обработват тези данни и като интересна характеристика – създаденото за клиенти уеб пространство, където техните поръчки и цялата свързана с тях информация са достъпни отвсякъде в едно единствено организирано място.

Едно нещо можем да кажем със сигурност: дигитализацията е инвестиция с гарантирано и бързо изплащане.

Намаляването на загубите е основен принос за растежа на индустриалните компании – а загубите не са резултат само от брак. Значителна част от разходите вече могат да бъдат спестени в етапите на проектиране на продукта, документация и създаването на прототипи.

Правилната информация на точното място: Teamcenter

За мениджърите е важно да имат пълен преглед на проекта – за предпочитане на едно място. Teamcenter предлага точно това: правилната информация на правилното място, давайки възможност за вземане на добре обосновани решения по всяко време, от проектирането до разработката и производството до поддръжката.

С информацията за Teamcenter е достъпна чрез един източник, който …

  • помага на потребителите по-бързо да предлагат на пазара своя продукт,
  • позволява ефективно сътрудничество между колеги,
  • намалява грешките,
  • и като цяло съкращава цикъла на проектиране и модификация.

Какво означава днес модификацията на дадена част? В повечето случаи, в мига, в който се появи и най-малкия проблем, всеки тича при конструктора, което освен че прекъсва мисловната верига между инженерите, може да доведе до прибързани модификации, които са непроследими поради липсата на документация, което дори може да доведе до производство на брак. Teamcenter предлага и решение за това, тъй като всеки може да поиска модификации с едно кликване, което гарантира проследяването на всички модификации.

В какво си струва да инвестираме?

Определено трябва да преразгледаме съществуващите инвестиции. Важно е да се отбележи, че първите стъпки за въвеждане на Индустрия 4.0 не са непременно скъпи и в тази област съществуват и инвестиции с особено кратки периоди на изплащане. Пример за това е използването на софтуера Solid Edge: можем да създадем велики неща, като го запазим – трябва само да преосмислим начина, по който го използваме и да разширим софтуера. Независимо от това, трябва да мислим реалистично, сякаш оборудваме сравнително стара част от производствената техника със сензори, но нашата инвестиция може не винаги да се изплаща.

Инвестициите имат различни периоди на изплащане. Една инвестиция, която гарантира изплащане в краткосрочен план, е дигитализацията. Съветваме всеки постепенно да въвежда нови системи. Ако видят полезността на новата система и реинвестират печалбата, която генерира, те могат да преминат към следващата стъпка. Ние помагаме за този процес на индустриална дигитализация.

Какво ни дават Индустрия 4.0 и Teamcenter?

Прозрачни и икономически ефективни операции от идеята до производството на продукта.Тъй като данните се съхраняват в завършена система, подготовката за одит от клиент не изисква никакви усилия. Качеството на данните определено няма да е причина за оплакване! Мониторинг на крайните срокове, етапите на развитие и потребителите.Съхраняване на данни от различни CAD софтуерни продукти в една система.Вградени автоматизирани работни процеси. Няколко други персонализирани решения, които могат да бъдат приспособени към конкретната компания.

Какво ще донесе дигиталната трансформация?

Освен очевидните възможности Индустрия 4.0 включва и предизвикателства, първото от които е организационното обновление. Според експерти точно в тази част проектите не успяват в 82% от случаите. По време на ежедневната ни работа често откриваме, че компаниите напразно са закупили системи, тъй като не успяват да ги използват, защото методът и отговорното за внедряването лице и неговото място в организацията не са били дефинирани. В много случаи, за съжаление, целта не е оптимизация, а покриването на условията за безвъзмездна помощ. Подкрепата и отдадеността на висшето ръководство и откритостта, и търпението на персонала са необходими за успешното му внедряване. Изпълнението на нова система може да отнеме много време – дори години – но резултатите ще говорят сами за себе си.