Изгответе ръководства за експлоатация, инструкции за работа

Точните документи за продукта - лесно с Quadrispace

Софтуерните решения на QuadriSpace 3D, с възможности и за PDF комуникация, могат да Ви помогнат да създадете продуктовa документация, която лесно се актуализира и изпраща до потребителите, по-бързо и с по-добро качество. Едно единствено приложение управлява с лекота вградени 3D модели, между които списък с резервните части, интерактивни инструкции за монтаж, електронни каталози с резервни части, печатни ръководства за потребителя, технически чертежи и илюстрации, като за целта използва обичайния, наличен файлов формат.

Quadrispace предоставя на компаниите следните предимства:

Чрез директна употреба на 3D дизайнерски данни и опции за публикуване в различни формати, софтуерът Document3D може да предложи на вашата фирма ненадминати предимства. Използвайки правилните софтуерни програми, производителите могат ...

 • по-рано да стартират проекти,
 • по-бързо да създават документи,
 • незабавно да актуализират проектите при промени в 3D дизайна.

Софтуерното решение на Quadrispace включва:

Интерактивни инструкции за монтаж

Електронни каталози с резервни части

Печатни ръководства за потребители

Технически чертежи и илюстрации

3D PDF комуникация

Продуктите Document3D са лесни за използване не само от инженери:

Импортирате вашите 3D данни на добре познат потребителски интерфейс, подобен на Office.

Създавате ефективни и професионални документи с наличните 3D и графични инструменти с цел да се насърчи по-прозрачната комуникация, да се постигнат по-малко грешки и да могат да се публикуват в най-подходящия за приложението формат.

Функция / КаталогShare3d PDFPublisher3DPages3DDocument3D Suite
Импорт на 3D модели ++++
Основни инструменти за илюстрация++++
3D PDF публикуване++++
Усъвършенствани инструменти за илюстрация+++
Основни 3D инструменти ++++
Усъвършенствани 3D инструменти +++
Основни материални инструменти ++++
Усъвършенствани материални инструменти+++
Публикуване на растерни изображения++
Публикуване на анимации++
Инструменти за проектиране на страници+++
50+ шаблона++++
Публикуване на печатни документи++
Публикуване на интерактивни документи++
Smart Template TechnologyTM+++
Конфигурации и обединяване на модели+++
Актуализиране на съветника+++
Публикуване на векторни илюстрации++
Свързани текстови кутии+++

Поставете Вашата компания на пътя на възхода с Quadrispace!

Данни за дизайна на дисплея

Вижте различните типове файлове с Solid Edge Viewer

Софтуерът Solid Edge Viewer е лесен за изтегляне и инсталиране и Ви позволява да отваряте и разглеждате в Solid Edge файлове на възли, части, листов метал, скици и заварени конструкции, както и DXF и AutoCAD DWG файлове.

Безплатният вюер Ви позволява да видите файлове с дизайни, създадени в Solid Edge (част, ламаринена част, монтажен възел, чертеж), а също можете да отваряте широко популярни файлови типове като .dwg, .dxf, .pcf (packaged collaboration file) и да отпечатвате документи.

На кого можем да послужим?

Клиенти, партньори и производствени отдели, които нямат софтуер Solid Edge, но трябва да преглеждат или отпечатват документи в Solid Edge ST6 или предишни версии.

Прочетете данните на AutoCAD с безплатния Solid Edge 2D

Софтуерът Solid Edge Viewer е лесен за изтегляне и инсталиране и Ви позволява да отваряте и разглеждате в Solid Edge файлове от възли, части, листов метал, чернови и заварени конструкции, както и DXF и AutoCAD DWG файлове.

Безплатният viewer Ви позволява да видите файлове с дизайни, създадени в Solid Edge (част, листова част, монтаж, чертеж), а също можете да отваряте широко популярни файлови типове като .dwg, .dxf, .pcf (packaged collaboration file) и да отпечатвате документи.

На кого можем да послужим?

Клиенти, партньори и производствени отдели, които нямат софтуер Solid Edge, но трябва да преглеждат или отпечатват документи в Solid Edge ST6 или предишни версии.

Опростен достъп до частични данни и свързани файлове със Spinfire

SpinFire приложенията (SpinFire Professional и SpinFire Reader) позволяват на дизайнерските и производствени фирми или техните доставчици да получат лесно достъп до частични данни, свързани файлове или проектна документация. SpinFire дава възможност за отваряне на известни формати на CAD файлове не само за гледане, но и за извършване на измервания, извършване на корекции и запитвания.

Решения за подпомагане на промишления дизайн

От скица до чертеж с Catchbook

Solid Edge ST9 Ви осигурява лесен достъп до 2D дизайни, създадени от новия софтуер на Siemens, наречен Catchbook, така че скиците могат да се използват за създаване на 3D модели и професионално техническо чертане.

Използвайте приложението, за да скицирате идеите си точно както бихте направили с хартия и молив. Това приложение обаче е достатъчно интелигентно, за да направи точни и верни чертежи подходящи и за проектиране и конструиране. Чертежите могат да се редактират свободно с лесна push-and-pull техника, което прави Catchbook много по-ефективен от всеки лист хартия.

Catchbook дава на потребителите възможността да нарисуват свободно или да импортират изображение или снимка и да скицират върху тях, за да добавят подробности. Потребителите рядко трябва да активират меню или команда. Вместо това, всичко се фокусира върху прякото взаимодействие с пръста или писалката. Макар че има много приложения на пазара, които улесняват  творческите визуални произведения, Catchbook е единственото приложение, което преобразува свободната скица в математически криви, представляващи прецизни чертежи. Catchbook съчетава простотата на свободното скициране със силата на CAD системите.

С Catchbook дизайнерите могат да конвертират скици в точни 2D чертежи, без да са необходими никакви CAD познания или опит. В същото време, професионалните дизайнери могат бързо да обхванат идеите си с Catchbook и да си сътрудничат по-лесно с потребители, които нямат CAD. Това помага да се съчетаят идеята и първоначалните фази на проектиране, за да се съкрати още повече цикълът на проектиране.

Под интуитивния си потребителски интерфейс, Catchbook използва някои от същите съвременни технологии, използвани в повечето от водещите CAD приложения в света. Софтуерът D-Cubed ™ на Siemens работи неофициално като инструмент за 2D решаване на геометрични ограничения, който улавя и запазва съотношенията между геометриите. Това позволява на потребителите да обработват интерактивно чертежи на Catchbook. Тези чертежи могат да се споделят директно чрез социални медии или електронна поща или да се експортират като изображения.

Потребителите могат също директно да експортират чертежи като скица към почти всяка система за графичен дизайн или комерсиална CAD система. Новото приложение има прост потребителски интерфейс, който работи със сензорен екран и писалка на устройства с операционна система Android, iOS или Windows.

По-прости и по-бързи процеси на проектиране и производство с EPLM Add-ON Center

Отдел PLM на Enterprise Communications Magyarország Kft. е разработила нова допълнителна функция към продуктите, които разпространява (Solid Edge, Edgecam, Radan), които допълнително опростяват и ускоряват процесите на проектиране и производство. EPLM Add-On Center подпомага дизайна, изготвянето на оферти, производството и създаването на документи в Solid Edge.

Разработката се състои от 3 пакета (бронзов, сребърен и златен) и осигурява почти 25 различни допълнителни функционалности, които подпомагат работата на инженерите-конструктори.

Допълнителният пакет активира предоставянето на данни от асоциативни разработки от софтуера Solid Edge към софтуера за обработка на листове Radan, за да се ускори производството. Edgecam за SharePoint е нова уникална разработка, която позволява управление на съхранението и прегледа на Edgecam файловете на Microsoft SharePoint платформа.

Разработчиците от PLM отдела на Enterprise Communications Magyarország Kft. непрекъснато разработват добавки в EPLM Add-On Center въз основа на отзивите от страна на потребителите, за да се даде възможност за достъп до нови функции на всички потребители. Добавките, достъпни на унгарски, английски и немски език, се поддържат от специалистите „Поддръжка на клиенти“ на Solid Edge и Vero.

Бронзов пакет

Бронзовият пакет е насочен специално към подпомагане и ускоряване на инженерните дейности на Solid Edge, свързани с инженерните чертежи.

Функции:

 • Настройки за Solid Edge
 • Управление на файлове за Solid Edge-настройки
 • Запазва DWG, DXF, PDF
 • Прави таблица на допуските
 • Създаване / Редактиране на префикс за размери

Сребърен пакет

Сребърният пакет предлага управление на проекти и функции за автоматизирано номериране на последователности при чертане за малки и средни предприятия.

Функции:

 • Управление на проекти в EPLM
 • Търсене, заместване и проверка на правописа върху работния чертеж
 • Автоматизирано сглобяване
 • Общи размери
 • Управление на производствените таблици
 • Разчитане на видове отвори
 • Печат на плакати

Златен пакет

Златният пакет включва всички данни, управлявани от надстройките, в един документ.

Функции:

 • Заварки в работния чертеж
 • Списък с ключови части
 • Отвори въз основа на таблицата
 • Задаване на диапазон на допустимо отклонение
 • Управляване на повърхности с покрития
 • Хармонизиране на свойствата
 • Съставител на оферти
 • Управление на редакциите на Solid Edge Insight
 • ERP интерфейс
 • Клиент за управление на проекти по EPLM

Рендериране и анимация с Keyshot

KeyShot е изцяло базирана на CPU система за рендериране и анимация, използвана в световен мащаб от дизайнери, инженери и специалисти по компютърна графика за създаване на фотографски изображения и анимации от 3D модели. KeyShot работи в реално време, тъй като уникалната технология за изобразяване визуализира всички промени в материала, осветеността и настройките на камерата в реално време и не е необходимо рендериране в продължение на минути, за да видите резултатите.

Проектиране на съоръжения

Създаване и документиране на пълен конструкторски пакет с Smap3D

Оборудван с модулното структурирано решение Smap3D, Solid Edge се превръща в многофункционален 3D дизайнер на  съоръжения, който може да създава работни проекти от технологични схеми на свързване до оборудване и връзки (тръбопроводи, строителна механика, електрически инсталации, носещи конструкции, монтаж на машини) и да документира пълния дизайн с помощта на софтуерна система, използваща стандарти и база данни, базирани на стандартизиран набор от елементи.

Оптимизиране на производствения процес

Plant Simulation - софтуер за производствена симулация, част от продуктовата фамилия за дигитално производство на Tecnomatix, който симулира и оптимизира производствените системи и процеси. Използвайки Plant Simulation, потребителите могат да оптимизират потока на материалите, използването на ресурсите и логистиката на всички нива на производственото планиране, от общите производствени съоръжения до конкретни линии.
Решенията на Tecnomatix за проектиране и оптимизиране на производства позволяват по-бързо създаване на модели на фабрики и постигане на максимална ефективност преди началото на производството. Тъй като виртуалните фабрики дават възможност на инженерите да проучат резултатите от различни разглеждани симулации, компаниите могат да избегнат изразходването на ценни ресурси за разрешаване на проблемите след това.
Plant Simulation помага на потребителите да откриват и премахват проблемите, които биха се нуждали от скъпи и отнемащи време корекции, ако бъдат открити след пускането им в експлоатация. Също така помага да се поддържат минимални инвестиционни разходи за новите производствени линии, без да се застрашават предварително определени обеми на производство.
Използвайки Plant Simulation, потребителите могат да оптимизират производителността или нуждите от ресурси на съществуващи производствени системи, тъй като предварителните анализи и измервания могат да бъдат извършени и след това потвърдени с реалистични симулации преди внедряването им.

Plant Simulation, базирана на моделиране на дискретни събития, подпомага, наред с други неща, и следното:

 • цялостна оценка на логистичната система и/ или процеса,
 • проучва затрудненията или неизползваните капацитети,
 • да се разберат взаимовръзките в потока от материали и информация,
 • сравнение на различни решения в логистичната индустрия, анализ на ефекта,
 • анализ на поведението на системата при несигурни условия (например повреди, променени поръчки и т.н.), анализ на дължината на опашката,
 • анализ на складовите системи (стратегии за съхранение, оценка на режимите на обслужване),
 • анализ на поведението на системите за обработка на материали.

KeyShot е изцяло базирана на CPU система за рендериране и анимация, използвана в цял свят от дизайнери, инженери и специалисти по компютърна графика за създаване на фотографски изображения и анимации от 3D модели. KeyShot работи в реално време, като уникалната технология за изобразяване визуализира всички промени в материала, осветеността и настройките на камерата в реално време и не е необходимо да рендерирате в продължение на минути, за да видите резултата.