NX, интегрираната CAD/CAM/CAE система

NX е интегрирана CAD/CAM/CAE система, която може да покрие целия процес на проектиране, симулация и производство, което позволява на компаниите бързо и ефективно да проектират все по-добри продукти. NX е отворена, гъвкава и адаптивна 3D система, базирана на ядрото за геометрично моделиране на Parasolid, която предлага интегрирано решение за разработка, изготвяне на чертежи и документация, симулация и производство.

Ако се интересувате от това решение, не се колебайте да се свържете с нашия специалист!

Предимства на NX:

Уникални характеристики

Съвременни решения в проектирането, 3D моделирането и документацията. Симулацията осигурява решение за якостни, топлинни, авиотехнически и оптимизационни анализи; управлението на симулационните данни и базираното на симулации конструиране са на разположение на една и съща платформа. Тя предлага и цялостни производствени решения за изработване на инструменти, рязане и контрол на качеството.

Напълно интегрирано разработване на продукти

Всички инструменти за разработка са интегрирани в решение. Интегрирането позволява бързо споделяне на информация във всяка област на развой в компанията.

Изключителна производителност

Разширените симулации правят лесни за управление дори най-големите CAE предизвикателства и броят на физическите прототипи значително намалява. NX предлага високотехнологични инструменти и технологии за обработка, за да подобри производствения процес.

Отворен код

Отвореният код помага да се защити Вашия съществуващ ИТ проект, когато данните на други производители се интегрират по време на процеса на дигиталното разработване на продукти.

Реални резултати

Потребителите на NX са увеличили броя на въведените нови продукти, намалили са времето за подготовка на моделите с повече от 30%, броят на повторенията за анализ на дизайна е спаднал с над 70%, а времето за програмиране с CNC е съкратено с 90%.

NX дизайн – CAD

NX предлага най-съвременни инструменти и технологии за обработка, с които компаниите могат да конвертират своите процеси за разработване на продукти.

Предлагат се многофункционални и гъвкави инструменти за проектиране, които да подпомогнат пускането на продуктите на пазара като част от целия цикъл на разработка по единен и интегриран начин, в сътрудничество с други отдели на компанията.

Например иновативната технология за синхронно моделиране се предлага като решение за подобряване на ефективността, обединяващо параметричното моделиране и моделирането посредством дърво на историята.

NX CAD модулите позволяват създаването, модифицирането на твърдотелни и повърхнинни модели и изготвянето на чертежи. Модулите прилагат технологията за синхронно моделиране, която осигурява на на конструкторите неограничена свобода, като надхвърля границите на конвенционалните параметрични системи:

 • подпомага промишлените работни процеси
 • подобрява ефективността на проектирането (автоматизъм, лесен за използване)
 • подобрява процесите по отношение на качеството, състава и стандартизацията
 • намалява времето за проектиране и разходите за всякакви модификации

NX симулация – CAE

Симулацията спомага за намаляване на редица разходи и рискове, тъй като позволява на инженерите да разберат и прогнозират дигитално поведението на продукта преди производството; ако е необходимо, инженерите могат допълнително да развият симулацията, като използват симулационни данни.

Няколко дизайнерски концепции могат да бъдат изследвани дигитално, като така могат да бъдат намалени непреките разходи за изработване на скъпи физически прототипи и това помага за бързото приемане на по-добри решения.

Анализите на якост, оптимизация, термо- и хидродинамика, управлението на симулационни данни и проектирането на базата на симулации са достъпни под една и съща платформа в NX Nastran.

С помощта на симулацията процесите по време на употреба могат да бъдат анализирани още в самото начало на жизнения цикъл на продукта. Системите с краен брой елементи извършват предварителна проверка на продуктите, премахват нуждата от излишни прототипи и докато се намаляват разходите, качеството се подобрява. NX инструментите за дигиталната симулация включват всички детайли и позволяват ранна интеграция на симулацията в разработването на продуктите. Вследствие на това могат да бъдат разгледани повече възможности за проектиране.

Анализи:изпитване на умора

 • анализ на динамика на флуидите
 • якостен анализ
 • термичен анализ
 • общ анализ по метода на крайните елементи
 • линеен и нелинеен анализ
 • оптимизация

NX обработка – CAM

Непрекъснатите изменения в развоя и проектирането изискват бързи промени и разработване на софтуер за инструменти и NC-контрол, използвани за производството на продукта.

Процесите на обработка и инструментите, които стават все по-сложни и усъвършенствани в хода на технологичните промени не представляват проблем, тъй като характеристиките на NX обединяват проектирането и механичната обработка. NX функциите помагат да се съкрати времето за програмиране на NC и времето за обработка на машината, както и да се увеличи максимално наличността на ресурси.

NX предлага широк спектър от нововъведения, например, наред с много други неща, 5-осно фрезоване, стратегии за довършващо и за бързо фрезоване. Благодарение на степента на интеграция, няма нужда да се пресъздават всички траектории на инструментите при модификация на някой модел, тъй като актуализацията на модела ще свърши работата. Моделирането, създаването на траектория на инструмента и симулацията се намират в една и съща система.

Функции:

 • металорежеща машина  – симулация
 • машина за нишкова ерозия (EDM)
 • 3-5 осно фрезоване
 • дизайн на електроди
 • струговане

Конструиране на NX инструменти и части, контрол на качеството

По време на конструирането на инструментите и детайлите, NX автоматизира целия процес на конструиране, като използва ефективно ноу-хау в проектирането на инструментите и прилага добре изпробвани конструкторски модели. Модулът CMM Inspection pogramming значително съкращава времето за програмиране (до 80%), гарантира, че всички изисквания за частта се проверяват в съответствие с фирмените стандарти и улеснява бързото и ефикасно пренасяне на промяната в конструкцията в целия процес.

Модули за конструиране на инструменти и части:

 • NX Mold Design
 • NX Progressive Die Design
 • NX Stamping Die Design
 • NX Electrode Design
 • Fixture Design

NX CMM (контрол на качеството с измервателна машина)

NX CMM опростява целия процес на контрол/ проверка по време на разработването. Интегрираният анализ на контрола позволява достъп до измерените данни, като по този начин те са лесни за анализ или сравнение.

Edgecam, водещо решение на CAM за обработка

Edgecam е водещо решение за компютрърно-подпомагано производство (CAM) за машиностроителни компании, което съчетава усъвършенствано генериране на пътя на инструмента и добра CAD интеграция. Благодарение на своята гъвкавост, надеждност и високо качество, той се прилага с успех в много производства по цял свят.

Edgecam е водеща в световен мащаб система за компютърно подпомагано производство (CAM) за NC програмиране на детайли. Безкрайно лесна за използване и генерираща сложни инструментални траектории, това е единствената CAM система, от която се нуждаете за фрезоване, струговане и струго-фрезова обработка.

Edgecam използва Вашите вътрешнофирмени познания и опит, за да управлява процеса на CAM с инструменти за автоматизация, които да отговарят на различни приложения - което Ви позволява да поддържате своята конкурентност.

Edgecam предлага следните приложения:

1.Edgecam Фрезоване

Edgecam Фрезоването осигурява функционалност за програмиране на геометрия от текстури или твърдотелни модели на различни конфигурации на машинни инструменти, от 2.5-осно фрезоване до сложни повърхнини на пътя на инструмента на фрезови машини с 3 до 5 оси.

2. Edgecam струговане

Edgecam Turning осигурява функционалност за програмиране на многофункционални машинни инструменти - двуосни или със задно седло, люнети, помощни шпиндели, двойки револверни глави. При сложна обработка операциите по фрезоване и пробиване по оси C, Y и B са програмирани в една-единствена среда, осигуряваща напълно интегрирано и асоциативно програмно решение.

3. Edgecam 4- и 5-осно фрезоване

Edgecam интегрира 4- и 5-осни синхронни обработки директно в средата на фрезоване и струго-фрезоване, което позволява прилагането на многоосни стратегии за обработка на най-сложните инструменти или части.

4. Edgecam Mill / Turn

Използването на задно седло, люнети, помощни шпиндели, двойки револверни глави заедно с осите C, CY и B са обичайните функции на сървеменните многофункционални металорежещи машини. В такава работна среда с много варианти за колизии, програмирането на тези машини става лесно и безопасно, като се използват комбинациите на Edgecam за струговане и фрезоване в единна среда.

5. Edgecam 3D фрезоване

Edgecam 3D обработката осигурява цялостно приложение за генериране на качествена траектория на инструментите, без колизии, отговаряща на изискванията на производствените техници при програмиране на сложни части и повърхнини със свободна форма.

6. Edgecam Part Modeller (конструктор на части)

Edgecam Part Modeller е рентабилен 3D инструмент за моделиране, специално проектиран за бързо и просто конструиране и/ или модифициране на твърдотелни модели.

7. Edgecam Strategy Manager

Стратегическият Мениджър Edgecam Strategy Manager включва най-доброто от принципите на машинната обработка, основаната на правила, знания и функционост и ги използва, за да създаде бързо, надеждно и високоавтоматизирано решение за обработка на твърди тела.

8. Edgecam Waveform

Waveform е стратегия за груба отработка, високоскоростна техника за обработка, която поддържа натоварването на инструмента и постоянната сила на рязане по време на обработката. Инструментът се движи по гладка траектория, за да се избегнат резки промени в посоката, като се поддържа постоянна/ висока скорост на подаване.

9. Edgecam Solid Machinist

Edgecam Solid Machinist е мощна и идеално интегрирана CAM система за генериране на фрезови и стругови обработващи стратегии, и NC код от твърдотелни модели.

10. Edgecam Wide EDM

Edgecam Wire EDM осигурява гъвкавостта и сигурността, необходими за точно и ефективно производство на 2 и 4-осни детайли. Разширената функционалност позволява лесно да се произвеждат сложни форми с неравномерни скосявания.

Alphacam, водеща CAM система за обработка на дърво, камък и композитни материали

Alphacam е водещото решение за CAM за дърво, метал, камък и композитни компоненти и предлага решения за проектиране на модели на мебели и дърворезба, разкрой или дори многоосно фрезоване. Alphacam предоставя на клиентите лесна работа, производителност, надеждност и гъвкавост.
Alphacam рутер
Alphacam рутер е напълно интегрирано и лесно за използване CAM решение за дървообработващата промишленост, която се нуждае от бързи и ефективни траектории на инструмента и надеждни и безпроблемни CNC програми.

Решения за дървообработващата промишленост
Лесната употреба е само една от причините Alphacam да е индустриален стандарт и система – подходящи избор за програмиране на CNC рутери. Инструментите и техниките за обработка, които са уникални за тази индустрия, се поемат от рутерните модули на Alphacam.

Обща поддръжка
Хоризонталните агрегати, налични в повечето фрезови центри за дървообработващата промишленост, за направа на елементи като жлебове за обков и джобове за брави се управляват лесно с помощта на Alphacam. Стандартните приспособления за захващане могат да се създават и съхраняват в системата, и да се вкарват в работните равнини, когато това се изисква, осигурявайки значително съкращаване на време в програмирането. С Alphacam Art потребителите могат бързо и лесно да конвертират 2D скици, снимки, рисунки и графични дизайни в уникални висококачествени 3D дърворезби и модели. Alphacam Art предоставя на потребителите пълна гъвкавост и контрол при проектирането на 3D CNC проекти. Чрез използването на гъвкава логика за управление на компоненти, потребителите могат лесно и интерактивно да променят по всяко време размера, позицията, ориентацията и физическите свойства на зоните или отделните компоненти в проекта.

Alphacam Art
Най-лесният начин за направа на качествен 3D релеф и път на инструмента, извлечен от 2D скици или рисунки. Alphacam Art е 3D софтуер за релефно моделиране и рязане, за проекти за гравиране с ЦПУ-рутер като богато украсени с декоративна дърворезба панели и врати, раздвижен декор, поръчкови фризове, архитектурни корнизи, обемни надписи, фирмени лога, бижута,  подаръци и награди по поръчка. Инструментите за конструиране на компоненти на Alphacam Art улесняват работата със съществуващите 3D модели и проектирането на нови 3D форми.

3D-s обработка

В рамките на Alphacam могат да се използват множество 3D груби и фини обработващи стратегии на Solids, повърхности и дори STL файлове, които могат да се приложат във всяка работна равнина, което позволява да бъдат програмирани 3 + 2 обработки на машини с ротационни глави с 4 и 5 оси.
5-осевият модул на Alphacam е кабел с 4-и 5-осно едновременно обработване на повърхности и триизмерни криви, често използвани за завършване на облегалките на столовете.

Специализирано пробивно устройство

Използването на инструменталните траектории на AlphaCam's Multi Drilling може да се оптимизира за всяко пробивно устройство. Отворите съответстват на диаметрите на свредлото и се обработват автоматично; едновременно се избират множество отвори, когато стандартна стъпка от 32 мм е спазена.

Разкрой

Максималното оползотворяване на материалите става лесно с помощта на функцията за автоматичен разкрой на Alphacam. Частите могат да бъдат избрани от екрана или от набор от части, тяхната ориентация се фиксира (ако трябва да се запази посоката на дървесните влакна) или се завърта под всякакъв ъгъл. Разкрояването поддържа влизането/излизането на инструмента, маркировки за малки части и части с различна дълбочина, където се изисква наслагване на форми.

Алфакам stone

От машинна обработка с ЦПУ на прости кухненски плотове до сложни триизмерни каменни гравюри, Alphacam Stone е инструментът, избран от съвременния каменоделец. Alphacam предоставя на потребителите пълна поддръжка при програмирането на 4-5-осни техники на рязане за равнинна обработка. В допълнение, той поддържа 3 плюс 2-осева машинна обработка, която позволява на потребителите да обработват части от компонента, които са недостъпни и поради това в други случаи би било невъзможно да се обработват машинно, за да се извлече максимума от машинните контролери.

Alphacam Stone позволява създаването на стил на обработка, който може да бъде приложен по-късно във всеки проект, изискващ същите операции. Това помага да се избегне повтарящата се работа, да се намали времето за програмиране и да се избегнат скъпите грешки.

Полиращите стратегии за елиптични и кръгообразни повърхности позволяват завършване на изпъкналости и вдлъбнатини. Повърхностното полиране също включва множество инструменти за постигане на необходимия завършек и отново зависи от използването на различни машинни стилове.

Дисково рязане

Един от най-мощните инструменти, налични на ЦПУ машина за рязане на камъни, е дискът. Alphacam осигурява ненадмината функционалност на дисковото рязане. Профилите могат да бъдат обработени около контури, като например корнизи откъм камерата на камината, като спрямо профила се използва диск хоризонтално, вертикално или нормално.

Гъвкавост и персонализиране

Alphacam предоставя на потребителите възможности за гъвкаво персонализиране и добавяне към системата на специфични за машината функции, като например вмъкване на графики и поставяне на вакуумни дискове и стопери от Alphacam. Получената NC програма автоматично премества машината в желаната позиция, за да гарантира, че потребителят ще постави всички стопери и дискове правилно към обработващата глава.

Гравиране

Художествената работа може да бъде дигитализирана, може да се обработва и текст, като се използва мощното 3D гравиране на Alphacam. Шрифтовете, създадени в системата, или Windows шрифтовете лесно могат да бъдат променяни по размер и размествани в основната геометрия за обработка на знаци и гравюри върху камъка. Инструментите с конична форма могат да бъдат използвани за 3D гравиране на произведения на изкуството. Всички генерирани 2D траектории, включително произведения на изкуството, могат да бъдат проектирани върху 3D повърхност, което позволява инструментът да се издига и спуска според формата. Проектирането на инструменталните траектории се поддържа изцяло до и включително в пълна 5-осна обработка, в който случай инструментът може да се държи перпендикулярно на повърхнината.

Последваща обработка
Мощните възможности за последваща обработка означават, че може да се поддържа цялата разширена функционалност на CNC контролера, включително ротация на равнина. Това позволява компенсацията на радиуса на инструмента и дъгите да се използва под всякакъв ъгъл, което силно намалява количеството на необходимите NC кодове, изглажда движението на машината и подобрява точността.

Radan, софтуерно решение CAD / CAM номер едно за рязане на ламарина

Radan е признато за едно от водещите световни CAD / CAM софтуерни решения за рязане на ламарина. Приложенията на Radan са от съществено значение за проектирането и производството (щанцоване, профилиране, разкрой и огъване) на ламаринени продукти, където ефективността и оползотворяването на материалите са решаващи критерии.

RADAN е цялостното CAD CAМ решение за рязане на ламарина. Ние разбираме, че металът е скъп във Вашия бизнес и с нашия софтуер Вашата компания може значително да намали скрадовата наличност и да увеличи оползотворяването на материалите, което Ви позволява да реализирате истинска възвращаемост от инвестицията си.

Ключови функции и предимства:

 • Пълно решение за рязане на ламарина
  и технология
 • Управление на 3D CAD файлове в допълнение към Dxf, Dwg файлове
 • Комуникация с ERP системи
 • Лесен и ефективен автоматичен разкрой
 • Клиентски стратегии за обработка
 • Висока степен на персонализиране
 • Независимо от производителя CAD/ CAM решение

Радан punching (щанцоване)
Radpunch предлага модерно програмиране на CNC щанцоването в продуктовото семейство на Radan. Чрез комбинирането на сложна технология с несравнима лекота на използване, Radpunch осигурява максимална производителност както за инженерите, така и за машините Ви.

Radpunch поддържа най-разпространените в световен мащаб металообработващи машини и е директно интегрирана в системите за програмиране на профили Radprofile, за да осигури цялостни решения за комбинирани металорежещи машини като лазерни или плазмени машини за рязане.

Сега Radpunch е по-лесен за използване от всякога. Ревизираният потребителски интерфейс и графичният дисплей опростяват ежедневната работа, а подобрената база данни за машинни обработки позволява на системата да съхранява повече информация за производствения процес за повторна употреба в бъдещи програми.

Сила в основата

Силата в дълбочина

Radpunch има запас от сила, която да съответства на сложността на съвременните щанцови машини. Поддръжката за инструментална екипировка е изчерпателна, с вградена поддръжка за много типове, включително колела, безотпадъчни режещи машини, шлосерски чертилки и ножици. Тъй като Radpunch разбира инженерната мисъл зад тези инструменти, тя е в състояние да приложи подходящи рамки на процеса. Използват се и фрези за фино рязане, които позволяват щанцоване в близост до стягите. Radan включва специфични подобрения, които помагат при използването на инструменти Wilson wheel.

Системите Radpunch са предварително конфигурирани да заменят Вашия единичен машинен инструмент и уникалният графичен интерфейс прави подготовката за селекция на части бърза и лесна. Поддръжката на това високо ниво на специфична машинна функционалност се осъществява от огромната библиотека на Радан от постпроцесори и верификатори на програми за машинна симулация. Никоя друга система не предлага такова вградено разбиране на оборудването за щанцоване на ламарина.

Оборудването за товарене и разтоварване на метални листове, за захващане на части става все по-често срещано с увеличаване на автоматизацията. Производителите произвеждат много различни модели за този тип оборудване, с което поставят пред CNC програмните системи предизвикателство, за да ги управляват лесно и ефективно.

Профилно обработване с Radan

CNC програмиране за машини за лазерно, плазмово, пламъчно и водно рязане

Radprofile предлага съвременно профилно обработване с ЦПУ в продуктовата гама на Radan. Като комбинира сложна технология с несравнима лекота на използване, Radpunch осигурява максимална производителност както за Вашите инженери, така и за Вашия машинен инструментариум.

Radprofile поддържа повечето машини за профилна обработка, предлагани на пазара в световен мащаб. Благодарение на дългогодишната история на марката Radan, едва ли има и няколко машинни инструмента, които да не са тествани с това решение. Radprofile работи в тясно сътрудничество със системата за щанцоване Radpunch, за да предостави цялостно решение за комбинирани металорежещи машини, като машини за лазерно или плазмено рязане.

Radprofile днес е по-лесен за използване от всякога. Ревизираният потребителски интерфейс и графичният дисплей опростяват ежедневната работа, а подобрената база данни за машинни обработки позволява на системата да съхранява повече информация за производствения процес за повторна употреба в бъдещи програми.

Голяма автоматизация

Радпрофил е силно автоматизиран. По подразбиране той разполага с разширен модул за разкрой, представящ ядрото на автоматизацията. Със своята способност да обработва списък с части, включително части, изработени от различни материали и да създава пълна NC програма за позиционирания лист, Radprofile прави революция в производствения Ви процес.

По подразбиране Radprofile прилага правоъгълен разкрой и гарантира, че по-малките листове автоматично се разполагат в по-големите остатъци. Тази функционалност е допълнително подобрена от модула Radnest, позволяващ позициониране на различни форми.

Функцията за позициониране налага листовете върху наличната заготовка и изчислява траекторията на профилиране, заедно с Вашата предварително определена стратегия. Маркерите се позиционират автоматично и листовете се изрязват възможно най-ефективно. Всеки лист се обработва за няколко секунди и е готов за машинна обработка.

Технологията Radan combi

Combi е перфектното решение за клиентите, използващи както щанцови, така и профилни технологии. Проектирана е, за да задоволи отделните изисквания за щанцоване и профилна обработка, както и да осигури безпроблемно прехвърляне на части между тях. Тази гъвкавост позволява на клиентите да превключват производствения процес така, че да отговарят на производството им или дори да отстраняват проблеми с капацитета в производствената среда.

Потребителите на комбинирани машини трябва да умножат скъпото време и разходите за програмиране, така че е много важно да се захранват машините с NC програми ефективно и бързо.

Combi е машинно-неутрална и поддържа всички основни производители като Adira, Adige, Amada, Balliu, Baykal, Bystronic, Cincinnati, Cutlite, CY Laser, Durma, Ermaksan, Euromac, Finn-Power, Hankwang, LVD Shape, LVD Strippit, NTC, Nisshinbo, Mazak, Mitsubishi Electric, Prima Industrie, Prima-Power, Pullmax, Rainer, Shape, Salvagnini, Strippit, Tailift Trumpf, Wiedemann, Yawei Nisshinbo и много други.

Radan bending (Огъване)

RadbendCNC е цялостно решение за CNC програмиране на огъващи машини. RadbendCNC позволява на потребителите да програмират огъващите машини, както и триизмерната симулация на компютър на цялото огъване. Софтуерът е лесен за програмиране и осигурява висока производителност благодарение на специални функции, като например разширени функции като автоматично изчисляване на последователност от огъвания, автоматичен избор на инструмент и автоматично позициониране на секционните ножове. RadbendCNC е силно автоматизирана. Системата разглежда частта, която ще бъде програмирана, и автоматично определя последователност на огъване, като се вземат предвид геометрията на частта и най-добрата машинна практика. В допълнение, позициите на секционните ножове се настройват автоматично, за да осигурят надеждно позициониране.

По време на програмирането и симулацията RadbendCNC следи колизиите с инструмента, секционните ножове и самата машина. Тази процедура е много полезна, тъй като гарантира, че винаги се създават надеждни програми. Когато RadbendCNC открие грешка, маркира проблемния елемент, като променя цвета на съответния инструмент или машинен инструмент и генерира съобщение за грешка. Такива ситуации могат да бъдат предотвратени чрез използване на различен инструмент или промяна на последователността на огъване.

Radbend разполага с инструментална библиотека за всички абканти, която може да включи своя пълен инвентар, за да опрости многократното приложение.

Радбенд поддържа всички основни производители на абканти като Accurpress, Adria, Amada, Baykal, Byeler, Bystronic, Cincinnati, Durma, Edwards Pearson, Finn-Power, LVD, Pullmax, Safan, Trumpf, Yawei и много други.

Radan обработка на тръби и 5-осно фрезоване

Radan обработка на тръби и 5-осно фрезоване

Radan-ax е част от набор от софтуер с възможности за проектиране на геометрични модели, внасяне на модели от външни CAD системи и CNC програмиране на части. С решения за управление на 5-осни лазери, Radan-ax е идеално разработен, за да осигури достъпно решение за управление на лазерни ножове както за малки, така и за големи фирми.

Radtube модулът помага за лесно и бързо създаване на CNC програми за машини за рязане на тръби и тръбни части, внасяйки модели, произведени или в RadTube, или от външни CAD системи.

Радан дизайн
Radan разбира уникалните конструкторски изисквания за производството на листови метали, като допуск при огъване и ъглови радиуси, които могат лесно да се управляват с Radan 3D. 3D частите са автоматично разработени за по-нататъшна обработка в Radpunch, Radprofile или Radbend, като се осигурява плавен и ефективен работен процес от проектирането до производството.

 

  Разберете повече за нашия проект с Лим Текникс ООД за внедряване на индивидуално конфигурираната CAD/CAM система Siemens NX.

  Разберете повече за нашия проект със Самел-90 ЕООД за персонализиран NX-постпроцесор за двушпинделен струг и изграждане на виртуална машина.