Проектно задание

• Серийно производство на прецизни алуминиеви ротационни детайли:
– съкращаване на времето за изработка
– понижаване на производствените разходи
– повишаване на точността на обработка
– измерване на качеството

Решение

• Усъвършенстване на Siemens NX-постпроцесор за NC-управление на двушпинделен двуреволверен струг

Резултати

• Преминаване от прототипно към серийно производство
• Съкращаване времето на работните цикли на фрезоване/струговане с 22 %
• Овладяване на допуски и грапавости – намаляване на брака
• Качествен контрол с висока точност

Възложителят не вярваше, че този детайл може да бъде произведен в България

Клиент предлага на Самел-90 съвместна работа за сложен ротационен детайл. Съвместно със Солтех, Самел-90 разглежда два варианта за производство – класическа стругова обработка и обработка на двушпинделен струг. Солтех осигурява следните услуги:

– персонализиран NX-постпроцесор за двушпинделен струг DMG MORI TWIN42
– изграждане на виртуална машина

Въпреки по-високите амортизационни отчисления на по-сложната машина, симулацията на циклите показва значително времево предимство на използването на двушпинделен струг с две револверни глави спрямо класическия вариант с използването на CNC-струг с обръщане на детайла и два цикъла на обработка, с което фирмата се спира окончателно на първия вариант.

Серийното производство осигурява предвидимост на работата, равномерно натоварване на производствените мощности и перспектива за работните места. По правило обаче възложители са международни компании с големи обеми на работа, високи критерии за качество и широк избор между подизпълнители от цял свят. Запазването на конкурентоспособност в такава среда изисква максимална оптимизация на производствения процес, а това означава висока производителност, максимална автоматизация, нисък разход за материали и консумативи, минимизация на загубите от брак и обезпечаване на постоянно качество. Солтех ЕООД осигурява на българските производители същия достъп до инструменти и технологии, какъвто имат техните конкуренти в Западна Европа. Това дава шанс на местната индустрия да бъде част от глобалния пазар.