Интегрирана информация, ефективна работа в екип и добре обосновани решения с Teamcenter

Teamcenter е PLM система, която предоставя правилната информация на правилното място. Тя предоставя на всеки заинтересован участник бърз достъп до данни и ефективно използване на съществуващите данни, за да даде възможност на корпоративните клиенти да вземат правилните решения от проектирането до разработването и от производството до поддръжката. Помага за увеличаване на приходите, като осигурява иновативни продукти, отговарящи на реалните изисквания на клиентите на пазара.

Teamcenter поддържа потребителите да доставят продукти на пазара в по-кратко време, тъй като ...

 • цялата информация се предлага от един източник,
 • позволява на колегите да си сътрудничат ефективно,
 • това води до по - малко грешки и
 • като цяло намалява времето за проектиране и превключване на производството.

Teamcenter предлага на компаниите следните предимства:

Бързо навлизане в облачния пазар за по-бърза възвръщаемост на инвестициите:Можете веднага да разположите Teamcenter в облака, без да чакате закупуването и доставянето на скъпи хардуерни продукти на място, което ускорява стартирането на продукта и опростява мащаба при по-ниски оперативни разходи.

Екологично съзнание с рамка за устойчиво развитие: Teamcenter е много важен и играе все по-важна роля в подпомагането на компаниите да разработват екологични продукти и да работят с мисъл за екологията. Последната версия помага за разбирането и контрола на състава и съставките на продуктите, и степента на съответствие с екологичните регламенти и стандарти, за да се сведе до минимум използването на опасни материали.

Интегриране на доставчици: Браузърът Briefcase е лесно за ползване приложение за доставчици, които споделят данни с производителите (дори и продавачът да няма Teamcenter). Браузърът Briefcase може да работи на настолния компютър на продавача и позволява да се преглежда конструкциите на продуктите, части, елементи, прикачени файлове и свойства, да се разглежда CAD модела в CAD-неутрален JT viewer. За доставчиците браузърът Briefcase ускорява работата с производителя и намалява ИТ разходите. За производителите браузърът Briefcase намалява административната тежест и съкращава времето за разработка на продукта.

Сфери на приложение на Teamcenter:

 • Проектиране и производство на металообработващи машини
 • Автомобилна индустрия и транспорт
 • Енергийна, газова и нефтена промишленост
 • Електронната индустрия
 • Медицински изделия и инструменти
 • Авиационна и отбранителна промишленост
 • Потребителски стоки и търговия
 • Корабостроене

 Функция/ продуктSolid Edge IllustrationsSolid Edge 3D Publishing
Импортиране на 3D модели++
Основни инструменти за илюстрация++
Публикуване на 3D PDF++
Разширени инструменти за илюстрация++
Основни 3D инструменти++
Разширени 3D инструменти ++
Инструменти за материал++
Усъвършенствани инструменти за материал++
Публикуване на растерни изображения+
Публикуване на анимирани видеоклипове+
Инструменти за оформление на страници+
20+ шаблона++
Публикуване на печатни документи+
Публикуване на интерактивни документи+
SmartTemplateTechnology™++
Комбинация от конфигурации и модели++
Съветник за актуализиране на проекта++
Публикуване на векторни графики+
Свързани текстови полета++