Mai, felgyorsult világunkban nem kérdéses, hogy az idő – legyen szó a termelési ciklusidőkről vagy a szórakozásra fordított percekről – érték. Épp ezért, hatékony felhasználása elengedhetetlen. Ha pedig a gyártásról beszélünk, nemcsak a termelési lépések esetén, hanem a fejlesztés, a beszerzés, sőt a logisztikai folyamatok tervezésekor is optimalizálnunk kell az időszükségletet. Mindezek mögött pedig számtalan döntési folyamat áll, amelyek időigénye szintén nem elhanyagolható. Azonban a gyors és megalapozott döntések támogathatják a hatékony termelést és fejlesztést.

Az információ hatalom

Azonban az időszükséglet mellett fontos beszélnünk arról a rengeteg adatról és információról is, ami a termelési és fejlesztési folyamatok követéséből rendelkezésünkre áll. Mivel napjainkban már gyakorlatilag bármelyik gyártási paraméter mérhető, illetve rengeteg adatot halmozunk fel a tesztelési és minőségellenőrzési folyamatokban, az így nyert adatok kezelésével is mindenképpen foglalkoznunk kell. A kezelésen túl gondolnunk kell a hatékony felhasználásra is, így megalapozott és eredményes döntések születhetnek a fejlesztési irányokról.

Tehát az adatgyűjtés mindössze az első lépés, a megfelelő tárolás és a megfelelő felhasználás nélkül pedig igen kevésnek bizonyul. A termelési adatok információértékének kinyerése után csak akkor hozhatunk felelős döntéseket a folyamatoptimalizálásról vagy a folyamatok újratervezéséről, ha minden adat a megfelelő formában áll rendelkezésünkre.

Az információk megfelelő rendszerezésében és könnyű kereshetőségében segítségünkre lehet egy PLM (Product Lifecycle Management) rendszer használata, amely nemcsak adattárolásban erős, hanem a dokumentumok követésében, rendszerezésében és tárolásában is.

Gyorsabb és pontosabb

A PLM rendszerek előnye, hogy mindazon dokumentumok és gyűjtött információk, adatok egy helyen rendelkezésre állnak, könnyen kereshetők és visszakövethetők, amelyekre az adott döntési folyamatban szükség van. Legyen szó a termékfejlesztés egy lépéséről vagy a termelési folyamatok átalakításáról, a megalapozott döntésekhez szükséges minden adat kéznél van.

Ez pedig nemcsak egy-egy személy számára érhető el a vállalaton belül, hanem mindenkinek a maga felelősségi- és munkaköréhez biztosított hozzáférés függvényében. Ezáltal úgy és akkor férhetünk hozzá az információkhoz, amennyire arra szükségünk van. Sok vállalat számára ez lehetőséget biztosít arra, hogy a döntési folyamatokat differenciálják, illetve mindazon személyeket bevonják, akiknek hatáskörébe tartozik az adott folyamat.

Mindez pedig úgy valósul meg, hogy a vállalat minden részlege és döntési szintje kapcsolatban állhat egymással. A korábban alkalmazott eltérő (sok esetben pedig papíralapú) adattárolási megoldások helyett a PLM olyan rendszert kínál, amelyben az egységes formátumban tárolt dokumentumok és információk a részlegek között is átjárhatók. A rendszerben lehetőség van a verziókövetésre is, így mindig tisztában lehetnek a felhasználók azzal, hogy mely kollégájukkal tudnak egyeztetni a legújabb fejleményekről. Ezt pedig hosszadalmas keresgélés és utánajárás nélkül, egyszerűen kideríthetik.

Csapatmunka és jobb folyamatok

A közös és mégis szabályozott dokumentumhasználat hozzásegíti a vállalatot az átláthatóbb, rendezettebb kommunikációhoz. Így támogatja a valódi csapatmunkát. Azonban ahhoz, hogy ne csak a kommunikáció, hanem a vállalat minden saját folyamata is jól szervezett legyen, szintén segítséget nyújt a rendszer. Ugyanis a PLM használata lehetőséget biztosít azok lépésenkénti szabályozására. Ezzel megszabhatók az egyes feladatok, azok végrehajtásának módja, sorrendje és természetesen minden kapcsolódó dokumentációs igénye is. Ezek a PLM rendszerben tárolva minden illetékes számára könnyen hozzáférhetők és kereshetők maradnak.

Hasonlóan definiálhatók a döntési jogkörök és folyamatok is. Így a megadott hatáskörök és a tiszta, világosan megfogalmazott feladatok ismeretében mindenki tisztában van azzal, hogy hol van szükség beavatkozásra, mely szinten van szükség segítségre, további információra, illetve azt kitől és milyen formában kaphatják meg. A digitalizációban rejlő lehetőségek kiaknázásának köszönhetően pedig ehhez már személyes érintkezés sem szükséges: a kiépített vállalati hálózaton keresztül minden kéznél van a döntés pillanatában.

Hatékonyabb adatkezelés és döntések

Az idő optimális kihasználása, valamint a döntéshez szükséges információk megfelelő rendszerezése már önmagában eredményesebbé teheti a döntési folyamatokat. Legyen szó egy termelést, értékesítést vagy vállalati beruházást érintő döntésről, a megfelelő adatok birtokában biztosan hatékonyabb és eredményesebb lesz, mint csupán intuíciók mentén, vagy hosszas keresgéléssel begyűjtött információk alapján. Ez a termékfejlesztési folyamat vagy a gyártástervezés számára elengedhetetlen a versenyképesség fenntartására, ugyanakkor a minőségügyi visszacsatolások, a megrendelések kezelése vagy a vevői elégedettség fenntartása szempontjából is fontos.

Az adatkezelésben segít az eszközfüggetlen hozzáférés biztosítása, valamint az is, hogy a PLM rendszerrel könnyen összekapcsolhatók a vállalati eszközök. Ez a virtuális kapcsolat még hatékonyabb hozzáférést és jobb átláthatóságot tesz lehetővé.

Így a PLM-mel egy átfogó rendszerben kezelhetjük a cég minden kulcsfontosságú adatát, amely nemcsak a döntéstámogatásban jelent előnyt, hanem segít a folyamatok megfelelő monitorozásában, a termelési hatékonyság növelésében, valamint a költségek és az időszükséglet leszorításában.