De voor- en nadelen van robotisering

De industriële trend van de 20e eeuw is duidelijk de vergaande manier waarop automatisering en industriële systemen met elkaar verbonden zijn geraakt. Door robotisering worden veel taken geautomatiseerd. Die verandering in taakverdeling heeft niet alleen impact op de industrie, maar ook op de samenleving. Zullen de robots straks de nieuwe arbeidersklasse vormen?

In de sociologie wordt de term ‘arbeiders’ gebruikt om mensen aan te duiden die fysiek werk doen. Het zijn bekwame en gekwalificeerde medewerkers, die vrijwel allemaal te maken krijgen met automatisering. Montage- en installatiewerkzaamheden die daarvoor geschikt zijn, worden in steeds meer fabrieken uitgevoerd door robots.

De vraag kan zijn of het de moeite  is om een ​​handeling te automatiseren. Wat levert het ons op en wat kunnen we verliezen als we robots voor ons laten werken? Robots hoeven niet te rusten. Met goed onderhoud kunnen deze machines dag en nacht hun taken uitvoeren, zonder onderbrekingen, pauzes en  vakanties. Ook zullen ze niet gaan staken omdat ze ontevreden zijn over hun werkomstandigheden.

 

1 Robot als vervanging voor monotome werkzaamheden

Mensen kunnen werken in meerdere ploegen, met wettelijk voorgeschreven rusttijden. Maar door de eentonigheid van het werk is er toch vaak sprake van veel verloop onder de geschoolde medewerkers. Daardoor hebben veel bedrijven een tekort aan echt efficiënt personeel. Bovendien hebben robots een grotere capaciteit en kunnen ze vaak worden gebruikt op plekken waar mensen te zwaar of te groot zouden zijn. Robots vinden het geen probleem om altijd op dezelfde plek te werken en dus kun je zo’n monotone handeling eigenlijk beter laten uitvoeren door machines of met hulp van machinehulp. Er zijn toepassingen waarin het uiterst nuttig kan zijn om collaboratieve of sensitieve robots te laten samenwerken met mensen.

2 Toepassingsmogelijkheden in alle omgevingen

Naast hun grotere draagvermogen zijn robots ook beter bestand  tegen bepaalde omstandigheden. Ze kunnen worden gebruikt in gevaarlijke omgevingen (onder belasting, op hoge of smalle locaties) en bij wisselende temperaturen (van heel laag tot heel hoog). In bepaalde productiesituaties functioneren ze beter dan mensen, die dan ook nog eens het nadeel hebben dat ze persoonlijke beschermingsmiddelen moeten gebruiken.

3 Kosten nog hoog

Natuurlijk hangt er een prijskaartje aan al die voordelen van robots. Een robot kan duizenden euro’s kosten, afhankelijk van wat hij allemaal kan. Bovendien kunnen de omgeving en het gebruiksdoel het noodzakelijk maken om aanvullende elementen te bouwen (zoals een fundering of een kooiconstructie). Dat maakt de investeringskosten nog hoger verder. Toch zal de hoge kostprijs vaak wegvallen tegen de loonkosten die anders zouden moeten worden betaald.  Bovendien: nu de markt steeds breder wordt en robots steeds meer worden toegepast, dalen de kosten van geautomatiseerde apparaten gestaag.

4 Menselijk toezicht blijft nodig

Als robots de nieuwe arbeidersklasse willen worden, zijn er nog wel veel ‘arbeiders’ nodig. Het werk van robots, hoewel programmeerbaar en gepland volgens allerlei scenario’s, vergt continu professioneel toezicht. Tegelijkertijd kunnen er ook nog mensen zijn die met een robot samenwerken. Zij moeten door de “arbeiders” grondig worden opgeleid en gecoacht, zodat er goed werk kan worden geleverd.

5 Sociale en economische aspecten

Wat het sociale aspect van deze ontwikkeling betreft: dat kan heel treurig uitpakken. In ontwikkelingslanden wereld zijn complete sectoren en bijna de hele economie gebaseerd op het goedkoop en snel uitvoeren van assemblage- en andere productietaken. Miljoenen mensen doen werk dat makkelijk  kan worden geautomatiseerd met behulp van robots. Toch klinkt de roep om hun kostbare vervangers nog niet. Dat kan ook zijn om economische redenen: automatisering is nu eenmaal niet zo goedkoop als de goedkope arbeidskrachten in deze landen.

De botsing van sociale en economische argumenten leidt steeds vaker tot onrust als het gaat om kwaliteit en efficiënte productie. Ambachtelijk werk is in deze tijd enorm in opkomst en de behoefte aan massaproductie is ongekend hoog. Toenemende consumptie vereist dat bedrijven snel, goedkoop en hoogwaardig produceren. De huidige arbeider kan echter niet op tegen de geautomatiseerde tools, of het nu gaat om kleinere of grotere volumes.

Zolang er echter geen consensus bestaat over het sociale aspect (basisinkomen, belastingheffing op robots), blijft alleen de droom bestaan ​​om eentonig en saai fysiek werk te vervangen door geautomatiseerde middelen. En wil de wereldwijde dialoog iets opleveren, dan moeten we bereid zijn steeds meer samen te werken om te zorgen voor passende omscholing en banen te creëren voor miljoenen werknemers.